Overzicht historiek

Piet MoermanPiet Moerman heeft een grafisch verleden. Hij studeerde af aan het H.I.G.R.O. te Gent als gegradueerde in het boekbedrijf. Dit met specialiteit reproductiefotografie en tekstverwerking. Toen begon hij zich te verdiepen in de techniek van het microfilmen van oude documenten. Bij Grafische Groep Vanden Broele evolueerde de microfilmbeelden naar digitale bestanden. De digitale bestanden werden al vlug ontsloten via de software ScanSearch die ondertussen al in meer dan 50 gemeentebesturen wordt gebruikt voor het consulteren van de oude registers.

In 1994 werd dan het vuur aan de lont gestoken om zelf papier te vervaardigen De microbe kwam er door een bezoek aan het Waalse boekendorp Redu.

Alle eerste scheppingen gebeurden in een werkhuisje (in Brugge Boeie genaamd) die achteraan het tuintje van Piet stond: iedere man moet een eigen werkstekje hebben. In die periode (1997-1998) ontstond ook de eerste samenwerking met de Brugse kalligrafen voor het ontwerp van de kaarten. In Art & Flower werden in 1999, door Piet de eerste workshops gegeven.

In april 1999 werd overgegaan tot de aankoop van een huis in Brugge voor de papierschepperij. Al vlug werd besloten tot een grondige verbouwing over te gaan, en de afbraakwerken begonnen eind 1999. In april 2000 werden alle ruwbouw werken voltooid. Stilaan kreeg de droom (een papierschepperij in hartje Brugge) vorm.

Een eerste workshop, toeval af niet, werd ingeleid door een limousine, en het atelier was ingewijd. Sedert die periode werden reeds heel wat groepen ontvangen voor demonstraties en workshops.

Naar de toekomst toe kunnen we zeggen dat de opvolging verzekerd is.

Vader en zoon